Comp & Ben-Nätverket

Nätverk och specialistutbildning inom Compensation & Benefits

I den ständiga jakten att behålla och attrahera de bästa medarbetarna, är belönings- och ersättningsfrågorna ett viktigt område. Compensation & Benefits är ett arbetsområde där många är ensamma i sin roll eller där frågorna förutsätts hamna inom en generell HR-funktion.

Behovet av att få ny kunskap inom området, få information kring trender och framgångskoncept är stort och nödvändigt. Att ventilera och diskutera frågor i det dagliga arbetet med andra, ger möjlighet till effektivitet och kvalitetssäkring för organisationen.

Comp & Ben-nätverket har flyttat in hos KompetensNätverk!

Från och med våren 2018 tar vårt dotterbolag KompetensNätverk i Norden KB över Comp & Ben-nätverket. Du som nuvarande närkverksmedlem behåller ditt medlemsskap, precis som tidigare. Vi önskar även alla nya medlemmar varmt välkomna! 
Mer info om nätverket hittar du på compochben.se >>
Comp & Ben-Nätverket - För dig som vill behålla och attrahera de bästa medarbetarna

Träffar hösten 2018

14 september kl. 9—12, lunch 12 - 13
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
  • Ersättningspolicy och ersättningskommittéernas krav och förväntningar
  • Belöningsformer
  • Lönestrukturer och bonusplaner
9 oktober 9-12, lunch 12-13
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

14 november 9-12, lunch 12-13
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38
 
OBS! För att få en så aktuell agenda som möjligt och som fyller medlemmarnas behov, bestäms innehållet i träffarna ca två månader innan träffdatum.
 
Med reservation för eventuella förändringar

För medlemmarna:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.