Comp & Ben-Nätverket

- För dig som vill behålla och attrahera de bästa medarbetarna

I den ständiga jakten att behålla och attrahera de bästa medarbetarna, är belönings- och ersättningsfrågorna ett viktigt område. Compensation & Benefits är ett arbetsområde där många är ensamma i sin roll eller där frågorna förutsätts hamna inom en generell HR-funktion.

Behovet av att få ny kunskap inom området, få information kring trender och framgångskoncept är stort och nödvändigt. Att ventilera och diskutera frågor i det dagliga arbetet med andra, ger möjlighet till effektivitet och kvalitetssäkring för organisationen.

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm, sex halvdagar per år. Träffarna avslutas eller börjar med lunch. 

Målgrupp

Comp & Ben-ansvariga eller HR-chefer/-specialister med ansvar för Comp & Ben-frågor

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff - hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara "ett gott exempel" eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta - hör av dig!

Exempel på tidigare teman

 • Prestationsmätning
 • Pension - investering som företagsledningen glömmer?
 • Förmåner som personalpolitiskt verktyg
 • DO och lönekartläggning
 • Reward i praktiken
 • Allt du behöver veta om mål
Comp & Ben-Nätverket - För dig som vill behålla och attrahera de bästa medarbetarna
 • Sex halvdagsträffar per år, inkl dokumentation, kaffe och lunch
 • Nätverksfrågan, en fråge-/svarstjänst via e-post mellan medlemmar i nätverket
 • Medlemssida online med presentation av medlemmarna och kontaktuppgifter
 • Rabatt på KompetensGruppens utbud

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Jena Hedbeck, Nätverksledare

Jena Hedbeck Comp & Ben-nätverket Kompetensgruppen

Comp & Ben Manager/löneförhandlare, VVS-företagen.

Jena har mångårig erfarenhet från området lön, belöning, förhandling - bl a från Hewitt Löneanalyser och Svenskt Näringsliv. Han har också varit Compensation Manager på Vattenfall.

Träffar hösten 2017

 • 19 september kl. 9 – 12
 • 18 oktober kl. 9 – 12
 • 15 november kl. 9 – 12

Med reservation för eventuella förändringar

För medlemmarna:

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.