Framtidsnätverket

- För dig som leder verksamheter in i framtiden

Den snabba omvärldsutvecklingen innebär nya utmaningar och möjligheter för organisationen. Tillsammans med Bengt Wahlström kan du nätverka i olika framtidsfrågor som den digitala transformationen, hållbarhet och vår turbulenta omvärld.
 
Framtidsnätverket startar i januari 2018 men redan nu finns en kärna av medlemmar. Nätverket kommer att ha 6 halvdagsträffar per år inklusive lunch.

Välkommen till Framtidsnätverket!

Eller kontakta oss direkt på tel: 08-20 21 10 eller info@kompetensgruppen.se

Hur fungerar framtidsnätverket?

Som medlem i  Framtidsnätverket deltar du i en grupp med personer som alla har det gemensamma att leda verksamheter in i framtiden. Varje träff har ett tema och även gästföreläsare bjuds in med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Framtidsnätverket är en professionell och prestigelös plattform för utbyte av framtidskunskap.

Kommande nätverksträffar:

  • 24 januari 2018 kl 9-12
  • 15 mars 2018 kl 9-12
  • 16 maj 2018 kl 9-12
Alla träffarna avslutas med gemensam lunch efteråt.

Med reservation för ev. förändringar

Nätverket är ett samarbete mellan Företag & Framtid och Kompetensgruppen.

Bengt Wahlström

Ledande expert på trender- Proffs på omvärldsanalys
Bengt Wahlström är civilekonom och en av Europas ledande experter på trendbevakning och omvärldsanalys. Författare och föredragshållare med ämnen som: Det nya kunskapsbegreppet, teknikens roll i morgondagens samhälle, det grånande, mångkulturella och jämställda Sverige och vad detta betyder för rekryteringen av arbetskraft. Andra ämnen är upplevelser, den nya framtidsvalutan, hur tänker kunden i morgon och hur ser företagen ut i en ny ekonomisk och politisk verklighet.