Kostnätverket

- För dig som arbetar både strategiskt och operativt med kost och näringsfrågor

I Kostnätverket fokuserar vi på frågor knutna till din arbetsdag. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål. Du har som medlem, möjlighet att påverka innehållet i träffarna, ämnen, föreläsare samt nivå på diskussionerna.

Välkommen till Kostnätverket!

Eller kontakta oss direkt på:
076 19 54 100
agneta.soderstrom@kompetensgruppen.se

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm, sex halvdagar per år. Träffarna avslutas eller börjar med lunch. 

Målgrupp

Kostnätverket är till för dig som arbetar både strategiskt och/eller operativt med  kost, mat och näringsfrågor, och vill hålla dig uppdaterad med de senaste rönen inom detta område.

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff - hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara "ett gott exempel" eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta - hör av dig!

Som medlem får du:

  • 6 nätverksträffar per år inkl. frukost och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
  • Egen medlemsida med anmälningsförfarande, minnesanteckningar och deltagarförteckning.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Rabatt på KompetensMässan och på samtliga KompetensGruppens utbildningar för dig och dina kollegor.
  • Rabatt på Hälsoprenumerationen

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Eller kontakta oss direkt på:
076 19 54 100
agneta.soderstrom@kompetensgruppen.se

Agneta Jensen Söderström, Nätverksledare

Strategisk hälsoutvecklare

Agneta har 30 års erfarenhet av att arbeta operativt, strategiskt, som hälsocoach, inspiratör, moderator, föredragshållare. Hon har byggt upp och drivit en stor friskvårdsanläggning i 15 år samt genomfört mängder av hälsotester, coaching, teamutveckling m m.

Agneta driver även Hälsoprenumeration i samarbete med Kompetensgruppen