Lönenätverket

-  För dig som är specialist på lön

Arbetet och rollen som lönespecialist innebär många spännande utmaningar. Rollen är komplex och ställer krav inte bara på kunnande om lagar och regler, utan även insikter i hur människor i organisationer kan fungera. Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området. 

Varje träff har ett eller flera teman, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom det område som föreslagits.

Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff - hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara "ett gott exempel" eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta - hör av dig!

Exempel på tidigare teman

 • Alkohol & droger i arbetslivet
 • Ledigheter enligt lag
 • En lärresa - Stora Lönepriset 2012
 • ​Minnesträning / Tankens kraft
 • Aktuellt inom lön
 • ​Pension = investering
 • Be a winner
 • Arbetsskador
 • Mobbing i arbetslivet
Lönenätverket - Nätverket för dig som arbetar med lön och löneadministration
 • 4 heldagsträffar per år, inkl dokumentation, kaffe och lunch
 • "Nätverksfrågan" - En fråge-/svarstjänst via e-post mellan medlemmar i nätverket
 • Medlemssida online med presentation av medlemmarna och kontaktuppgifter
 • Rabatt på KompetensGruppens utbud
Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område.

Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.
 

Träffar hösten 2017

 • 26 september, kl. 9-16
 • 29 november, kl. 9-16

Med reservation för eventuella förändringar

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se presentation och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan träffen. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.