NYHET! 

Säkerhetsnätverket

- För dig som arbetar strategiskt eller operativt med säkerhetsfrågor

Det ställs allt större krav på säkerhet inom alla verksamheter idag och säkerhetschefen eller teamet som arbetar med säkerhetsfrågor får ett bredare ansvar. Samtidigt ökar behovet av ett koordinerat samarbete mellan en verksamhets olika avdelningar. Det kan bli svårt att hinna med det strategiska och veta vad man ska prioritera. Med Säkerhetsnätverket skapar vi en plattform och ett avskilt rum för erfarenhetsutbyte, konfidentiella diskussioner och reflektion baserad på initierad information kopplat till säkerhetsfrågorna. 

Säkerhetsnätverket vänder sig till säkerhetsansvariga i större företag, organisationer och myndigheter. Medlemmarna träffas fem halvdagar om året centralt i Stockholm.
Nätverket bjuds in till relevanta arrangemang och det planeras studiebesök på intressanta arbetsplatser i Sverige och utomlands. 

Nätverket startar 2019.

Eller kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm fem halvdagar om året mellan 08:30 – 12:00. Frukost och lunch ingår för den som vill.
Se vårens träffdatum >>
 

Målgrupp

Säkerhetsnätverket är ett branschöverskridande nätverk som vänder sig till säkerhetsansvariga i större företag, organisationer och myndigheter. Vänligen kontakta oss för mer information om kriterierna för medlemskapet.
 

Träffarna

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi  anlitar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.
 

Var med och påverka

Som medlem är det dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket!
Du kanske har aktuella frågor du vill ta upp vid en träff? Eller så har du idéer om någon person som skulle kunna vara "ett gott exempel" eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta – låt oss veta!

Som medlem får du:

  • 5 nätverksträffar per år inkl. frukost och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
  • Egen medlemsida med anmälningsförfarande, dokumentation och kontaktuppgifter till övriga medlemmar.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Inbjudan till en nätverksresa utomlands där programmet är baserat på feedback och input från medlemmarna.

Nätverket startar februari 2019.

Eller kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Vårens träffdatum:

  • 29 januari (Bonusträff)
    Ny säkerhetsskyddslag – är ni redo? Med Ebbe Nordahl och Dan Larsson. Läs mer här >>
  • 12 februari
  • 9 april
  • Ytterligare ett tillfälle som bestäms tillsammans med medlemmarna. Exakt datum kommer senare.

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan träffen. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.

Nätverkskoordinator

EvaLotta Wahlström är organisations- och försäljningskonsult med uppdrag som Major Account manager på Verifiera. Hon har arbetat med försäljning inom flera olika branscher och har kvalitetssäkrat och förmedlat utbildare och konsulter inom bland annat organisationsutveckling, ledarskap samt kris- och riskhantering.

EvaLotta har ett förflutet som pilot och är idag aktiv inom FFK - Frivilliga Flygkåren, en del av Sveriges Totalförsvar. Där flyger hon i Stockholms läns flyginsatsgrupp.