NYHET!

Arbetsglädjenätverket

- För dig som arbetar för ett positivt, effektivt och hälsosamt företagsklimat

Detta är ett nytt nätverk för dig som vill bidra till ett positivt, effektivt och hälsosamt arbetsklimat i företaget, organisationen eller arbetsgruppen.

Nätverkets medlemmar är chefer, ledare, projektledare eller hälsoinspiratörer.

Eller kontakta oss direkt på
tel: 08-20 21 10 eller info@kompetensgruppen.se

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm, fem halvdagar per år. Träffarna avslutas eller börjar med lunch. 

Träffdatum i höst:
  • 24 sept kl. 9-12
  • 23 okt kl. 9-12
  • 21 nov kl. 9-12
För att få en så aktuell agenda som möjligt och som fyller medlemmarnas behov, bestäms innehållet i träffarna när träffdatum närmar sig.

Var med och påverka

Det är dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket! Har du aktuella frågor du vill ta upp vid en träff - hör av dig.
Har du idéer om någon person som skulle kunna vara "ett gott exempel" eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta - hör av dig!

Som medlem får du:

  • 5 inspirationsträffar per år inkl. frukost och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
  • Egen medlemsida med anmälningsförfarande, minnesanteckningar och deltagarförteckning.
  • Möjlighet att ta med extra kollega vid ett eller flera tillfällen under året till en mindre kostnad.
  • Rabatt på KompetensMässan och på samtliga KompetensGruppens utbildningar för dig och dina kollegor.
 

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Nätverket arrangeras i samarbete med Kompetensgruppen och Framsikt Utbildning.

Eller kontakta oss direkt på:
08-20 21 10

info@kompetensgruppen.se